Nhà thuốc bán Bình Vị Thái Minh tại Ba Vì

***Quan trọng: Quý khách hãy đọc chính xác tên Bình Vị Thái Minh (hoặc đưa ảnh này ra) khi đến nhà thuốc để mua được đúng sản phẩm chính hãng nhé.

1. Thị trấn Tây Đằng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 105 Hưng Đạo Quầy thuốc Liên Phúc ⭐ 80v 0916422433
Chợ Quảng Oai Quầy thuốc tư nhân (Cô Loan) 20v 80v 0392096820
Phố Nả, Ba Vì Quầy thuốc Kiên Ngọc 20v 80v 0968843288
45 Quảng Oai Quầy thuốc Linh 20v 0979595239
Cầu Bã Quầy thuốc Hải Châu 80v 0972278213

2. Xã Cẩm Lĩnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Suối Hai Quầy thuốc khánh Thảo ⭐ 20v 80v 0975827445

3. Xã Vạn Thắng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Mơ Quầy thuốc Tuấn Tâm ⭐ 20v 80v 0974450587
Ngã Tư Chợ Mơ Quầy thuốc Duy Sơn ⭐ 80v 0386100133

4. Xã Phú Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Phố Nhông Quầy thuốc GPP số 04 ⭐ 20v 80v 0985545319
Chợ nhông Quầy thuốc Luvi 80v 0904766930

5. Xã Ba Trại

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 5 Quầy thuốc số 24 ⭐ 80v 0973022919
Đối Diện Bệnh Viện Quầy thuốc Nguyễn Thị Thanh 20v 0973002919

6. Xã Thụy An

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Liên Minh Quầy thuốc Nguyễn Thị Đáng ⭐ 20v 80v 0338939501
Liên Minh Quầy thuốc GPP số 10 20v 80v 0979424981

7. Xã Tản Lĩnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Việt Long Quầy thuốc Kim Anh 80v 0986421926

8. Xã Tiên Phong

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 2 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hạnh 80v 0943633641

9. Xã Tản Hồng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Vân Sa, Tản Hồng, Bà Vì Quầy thuốc Xuân Dung 80v 0983846532
Loading...