Nhà thuốc bán Bình Vị Thái Minh tại Mỹ Đức

***Quan trọng: Quý khách hãy đọc chính xác tên Bình Vị Thái Minh (hoặc đưa ảnh này ra) khi đến nhà thuốc để mua được đúng sản phẩm chính hãng nhé.

anh-db.png

1. Thị trấn Đại Nghĩa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 1, Hà Xá Quầy thuốc số 05 20v 80v 0963399122

2. Xã Hợp Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Dậm Hợp Tiến Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Dậm ⭐ 80v 02433885835
La Đồng Hợp Tiến Quầy thuốc Hồng Vân - La Đồng 20v 80v 02432002067

3. Xã Tuy Lai

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bờ Si Tuy Lai Quầy thuốc Hồng Vân - Tuy Lai ⭐ 20v 80v 02432000766

4. Xã Hương Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 12, Hương Sơn Quầy thuốc Thiên Minh 20v 80v 0972130689
Hội Xá Quầy thuốc Hồng Vân - Hội Xá 80v 0829385858

5. Xã Hợp Thanh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Vài Quầy Thuốc Hồng Vân - Chợ Vài 20v 80v 0912303700

6. Xã Phù Lưu Tế

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phù Lưu Tế Quầy thuốc Kim Cúc 80v 0979541366

7. Xã Xuy Xá

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Xuy Xá Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Lai ⭐ 80v 02466668818

8. Xã An Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đồi Dùng Quầy thuốc Hồng Vân - An Phú 80v 02432005218

9. Xã Bột Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Cộng Hoà, Thôn Lai Tảo Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Mỹ Hoà 80v 0948278199

10. Xã Hùng Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3, Bạch Tuyết Quầy thuốc Hồng Vân - Bạch Tuyết 80v 0945692486
Loading...