Nhà thuốc bán Bình Vị Thái Minh tại Quận Gò Vấp

***Quan trọng: Quý khách hãy đọc chính xác tên Bình Vị Thái Minh (hoặc đưa ảnh này ra) khi đến nhà thuốc để mua được đúng sản phẩm chính hãng nhé.

anh-db.png

1. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
110 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Minh Thảo ⭐ 80v 0909641670
74 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Nhật Thanh 20v 80v 0981813474
14 Đường Số 1 Trần Thị Nghỉ Nhà thuốc Minh Tân 9 20v 80v 0907589391
590/26 Phan Văn Trị, P7 Nhà thuốc Anh Mỹ 80v 0372143016

2. Phường 17

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
7 Lê Thị Hồng Nhà thuốc Triết Anh ⭐ 20v 80v 0986598045
21 Phạm Huy Thông Nhà thuốc Nhật Thanh 1 20v 80v 0981813474
505 Nguyễn Oanh, P17 Nhà thuốc Minh Châu 6 20v 80v 0962226086
226/25 Nguyễn Văn Lượng Nhà thuốc Thiên Phú 20v 80v 0939187736
180 Nguyễn Oanh Nhà thuốc Minh Châu 180 20v 80v 0903055357

3. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
221 Thống Nhất Nhà thuốc Minh Châu ⭐ 20v 80v 0989030068
36 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Bảo Thu 20v 80v 0773933714
316 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Minh Châu 20 20v 80v 0988938484
385 Thống Nhất Nhà thuốc Huy Phong 80v 0908009898
23/6 B Thống Nhất Nhà thuốc Khải Hoàn 1 80v 0385310761
80 Nguyễn Văn Khối, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 80 Nguyễn Văn Khối 20v 80v 19001572
117 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 117 Thống Nhất 20v 80v 19001572

4. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
427 Phan Văn Trị Nhà thuốc Đại Đức Mạnh ⭐ 20v 80v 0982405268
605 Lê Quang Định Nhà thuốc Vi Anh 80v 0934694700

5. Phường 5

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
484 Nguyễn Thái Sơn Nhà thuốc Thanh Bình ⭐ 20v 0902391336
35 Trần Phú Cường Nhà thuốc Việt 20v 80v 0909860909
80/1/6 Dương Quảng Hàm, P5 Nhà thuốc Bến Hải 20v 0938618181
114/25 Dương Quảng Hàm Hộ kinh doanh Nhà thuốc Minh Châu 98 80v 0973962786

6. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
45/324 Nguyễn Văn Lượng Nhà thuốc Hà Vân 20v 0396526892
1415 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1415 Phan Văn Trị 20v 80v 19001572

7. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
15B Đường số 30 Nhà Thuốc Thanh Thùy ⭐ 20v 80v 0905900908
526 Nguyễn Oanh Hộ kinh doanh Nhà thuốc An Lộc 1 ⭐ 80v 0908856847
122 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Mai Uyên ⭐ 80v 0936666399
382 Nguyễn Oanh Nhà thuốc Lan Anh 20v 0903804808

8. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
663 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Hoàng Mỹ ⭐ 20v 80v 0973562303
613 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Minh Châu 9 ⭐ 80v 0339777943
459 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Đạt Duy 80v 0902652881

9. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
131 Nguyễn Kiệm Nhà thuốc Kim Anh 2 ⭐ 80v 0901390298
839 Nguyễn Kiệm, P. 3 Nhà thuốc Trung Nguyên 2 ⭐ 80v 0938137199
687- 689 Nguyễn Kiệm Nhà thuốc Mỹ Anh ⭐ 80v 0766111036
510 Nguyễn Văn Công Nhà thuốc Minh Trang 20v 80v 0348808485
463 Nguyễn Văn Công Nhà thuốc Phú Quang 2 80v 0909577529
801 Nguyễn Kiệm, P3 Hộ kinh doanh nhà thuốc Trung Nguyên 5 80v 0948729701

10. Phường 9

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
65 Đường số 3 Nhà thuốc Minh Khoa 20v 0909266516
57/4f Phạm Văn Chiêu Nhà thuốc Minh Phước 80v 0964682140

11. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
103 Phạm Văn Chiêu Nhà thuốc Minh Châu 8 ⭐ 20v 80v 0963017777
237/98/5 Phạm Văn Chiêu Nhà thuốc Duy Bảo 20v 0399728543
13/87c Phan Huy Ích Nhà thuốc Thanh Thảo 80v 0905376014
965/36 Quang Trung Nhà thuốc Minh Hằng 80v 0942224748
353 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 353 Phan Huy Ích 20v 80v 19001572
18 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 221 Phan Huy Ích 20v 80v 19001572

12. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
496 Phan Huy Ích Nhà thuốc Minh Châu 7 ⭐ 20v 80v 0365665471
1123 Phạm Văn Bạch Nhà thuốc Tuyết Trinh ⭐ 20v 80v 0932187464
438 Phạm Văn Bạch Nhà thuốc Thái Vy 20v 0392766280
384 Phan Huy Ích Nhà thuốc Trí Đức 80v 0932051929
146 Nguyễn Tư Giản Nhà thuốc Hoàng Lan 3 80v 0988804058

13. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
277 Nguyễn Văn Khối Hộ kinh doanh nhà thuốc Minh Châu 277 20v 80v 0364588329
181 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Hoa Chương 9 80v 0357651184
413 Đường Số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 413 Nguyễn Văn Khối 20v 80v 19001572
137 Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 137 Lê Văn Thọ 20v 80v 19001572

14. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
761 Thống Nhất Nhà thuốc Công Vinh 2 80v 0908894087
1076 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Phương Châu 1 80v 0342706345
1470 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1470 Lê Đức Thọ 20v 80v 19001572
1036 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1036 Lê Đức Thọ 20v 80v 19001572
3/14 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 542 Nguyễn Văn Công 20v 80v 19001572

15. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
672 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Chỉnh Trang 80v 0934069444
52 - 54 Nguyễn Văn Nghi, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 52 - 54 Nguyễn Văn Nghi 20v 80v 19001572

16. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
179 Nguyễn Thái Sơn Nhà thuốc Như Hà 80v 0908228470
Loading...